Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údaju zpracovávají zpusoby shromaždování a používání osobních údaju a informací pri návšteve webových stránek hry.net.

Pri používání prohlížece za úcelem navštívení stránky Hry.net mužete prostrednictvím vlastního prohlížece posílat na naše webové stránky nekolik informací. Mezi nimi mohou být prijaty následující položky:

  • IP adresa - to je kód, který se skládá ze 4 císel od 0 do 255, seskupených pomocí bodu (neco jako aa.bb.cc.dd, kde aa, bb, cc a dd jsou císla uvedená výše). Jedna IP je obvykle spojena pouze s jedním pocítacem, který je pripojen k Internetu. Nedávné technologie (proxy servery atd.) Umožnily priradit k jedné IP desítky pocítacu, z nichž všechny jsou online. Je také možné, že místo své skutecné IP adresy pošlete adresu IP proxy.
  • Retezec agenta uživatele - je to retezec, který je specifický pro prohlížec, který používáte. Na základe tohoto retezce by nekdo mohl zjistit, zda používáte nejnovejší verzi aplikace Internet Explorer nebo ne. Navíc spolecne s identifikacním identifikátorem prohlížece mohou být zaslány i další podrobnosti vcetne vašeho operacního systému, URL stránky, kterou jste dríve navštívili, atd.
  • Cookies - ty jsou retezce uložené na našich webových stránkách v místním úložném zarízení. Mužete mít možnost nakonfigurovat prohlížec, aby odeprel prístup k souborum cookie nebo požádal o schválení každé operace týkající se souboru cookie. Soubory cookie se používají predevším k tomu, aby uživatelum pomohli tím, že pro ne automaticky doplnují informace o autentizaci, nebo aby si uživatel mohli pripomenout pri príští návšteve na webových stránkách.
  • Dodatecné informace - Javascriptu nebo jiných webových technologií lze použít k nalezení rozlišení obrazovky, zeme nebo jiných podrobností o sobe nebo o vašem pripojení.

Hry.net shromažduje cástecne nebo úplne nekteré nebo všechny výše uvedené položky. Hlavním úcelem shromaždování techto údaju je vytváret na nich založené statistické údaje, což nám pomáhá identifikovat klícové oblasti týkající se našich webových stránek (napríklad oblasti, které jsou oblíbené nebo oblasti, které by mohly být potreba zlepšit).

Jiné úcely zahrnují ty, které souvisejí s bezpecnostní a demografickou analýzou našeho webu. Také subjekty tretích stran spolupracují s námi s cílem poskytovat našim návštevníkum analytické, reklamní nebo jiné služby; tyto subjekty mají své vlastní politiky týkající se soukromí a sberu dat; implicitne souhlasíte s tím, že stávající politika se na ne nevztahuje a souhlasíte s tím, že budete vázáni svými podmínkami a zásadami, pokud jde o informace, které tyto tretí strany sbírají samy. Mužete se odhlásit od souboru cookie používaných pro behaviorální reklamní úcely pro velké množství dodavatelu tretích stran tím, že navštívíte iniciativu Network Advertising Initiative opt-out stránky.

Obcas bychom mohli požádat o vaši e-mailovou adresu pro úcely overování nebo pro cinnosti související s komunikací. Máme politiku nulové tolerance proti nevyžádanému spamu a vyhrazujeme si prijmout vhodná opatrení proti uživatelum, kterí zneužívají naše zarízení nebo služby s cílem propagovat, podporovat nebo skutecne odesílat spamové e-mailové zprávy.

Vyhrazujeme si právo kdykoli zmenit tuto politiku, s oznámením nebo bez oznámení.

Máte-li jakékoli dotazy nebo názory na vaše soukromí nebo na podmínky techto zásad ochrany soukromí, neváhejte nás kontaktovat. Tešíme se na vaše návrhy.

Zpět na hlavní stránku