Numerická puzzle
Numerická puzzle - Pravidla

Čísla musíte uspořádat v pořadí od 1 do 15. První čtyři čísla, od 1 do 4, je třeba objednat na prvním řádku, další čtyři čísla na druhém řádku a tak dále. Na posledním řádku vpravo musí být umístěn prázdný čtverec.

Platné pohyby spočívají v výměně očíslovaného čtverce s prázdným čtverečkem. Tyto 2 čtverce, které jsou vyměněny, musí být sousedy (očíslované čtverec musí být umístěn vlevo, vpravo, v horní nebo dolní části prázdného čtverce).

Hodně štěstí při řešení puzzle!

Jiné online hry