Matice říká

Matrix říká - Pravidla

Matrix říká je hra, ve které musíte použít paměť pro vyplnění matice a reprodukovat vzorek bez chyb.

  • pořadí, ve kterém kliknete na buňky, není důležité.
  • Chcete-li reprodukovat vzor, musíte kliknout pouze na buňky, které patří k vzoru.
  • pro každou správnou buňku jste klikli na 10 bodů; pokud klepnete na nesprávnou buňku, pak bude aktuální pokus ukončen.
  • máte na začátku omezený počet pokusů; každý vzorec jej sníží o jednu.
  • když už nezbývají žádné další testy, uvidíte celkové skóre, které popisuje celkový výkon hry.

Hra je také známá jako Matrix říká a patří do skupiny her Simon říká.

Jiné online hry